Wij van het GiGa team willen iedereen in de gemeente Giessenlanden stimuleren om meer te gaan bewegen, ook de 60 plussers en mensen met een verstadelijke/lichamelijke  beperking horen hierbij! Door het stimuleren van bewegen wordt er een bijdrage geleverd aan een actieve en gezonde leefstijl. Ook kan het vereenzaming tegen gaan.

De locaties ‘De Lange Wei’ en ‘Syndion’ van de Zes Molens zijn partners  van het project GiGa Giessenlanden, daarom is de beweegcoach regelmatig te vinden op één van deze locaties. Op deze locaties zal de beweegcoach letterlijk de boel in beweging willen zetten. Door een positieve bijdrage te leveren aan het beweeggedrag van de bewoners en daarmee proberen de kwaliteit van leven te verbeteren.

De werkzaamheden van de beweegcoach bestaan onder andere uit:

  1. Bewegen een onderdeel maken van het dagelijks leven bij de bewoners van de zorginstellingen.
  2. Voorlichting geven aan cliënten, personeel, vrijwilligers, familie en mantelzorgers over het belang van bewegen en toepassingen in de praktijk.
  3. Ondersteuning bieden aan activiteitenbegeleiders die beweegactiviteiten aanbieden in de gemeente Giessenlanden.
  4. Organiseren en uitvoeren van extra beweegactiviteiten voor bewoners van de zorginstellingen en wijkbewoners. Dit kunnen verschillende activiteiten zijn denk hierbij bijvoorbeeld aan sport en spel activiteiten, meer bewegen voor ouderen en valpreventie.

 

De intentie van het project GiGa Giessenlanden is om zoveel mogelijk in samenwerking met andere partijen te doen en aan te sluiten op de wensen en behoeften van de doelgroepen. Zo zijn er in de gemeente Giessenlanden al meerdere groepen meer bewegen voor ouderen. Heeft u nog een GiGa goed idee om deze groepen in beweging te krijgen? 

Neem dan vooral contact op met GiGa!