Per 1 september 2016 is Giessenlanden gestart met het project GiGa Giessenlanden. GiGa staat voor Giessenlanden Inspireert, Giessenlanden Activeert. Met dit project wordt een impuls gegeven om een actieve, sportieve, gezonde en culturele leefstijl te bereiken onder alle inwoners.

Sportconsulenten, beweegcoaches, een cultuurcoach en muziekdocenten geven een impuls aan sport, bewegen en cultuur. De inzet vindt plaats op en rondom scholen, in buurten en wijken, in en rondom zorgcentra en bij de verenigingen.

Het project is opgezet door de gemeente Giessenlanden samen met diverse lokale organisaties binnen de domeinen onderwijs, zorg, welzijn, buurt, sport en cultuur.

Inschrijven activiteiten

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Klik hier om je in te schijven voor de triathlon! 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

Klik hier om je in te schrijven voor de activiteit in de feestweek op 12 september! 

 

________________________________________________________________________________________________