Landelijk programma ‘Sport en bewegen in de Buurt’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Brede Impuls Combinatiefuncties (buurtsportcoaches) opengesteld voor alle Nederlandse gemeenten als onderdeel van het programma ‘Sport en bewegen in de Buurt’.  De impuls is gericht op het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle gewenste doelgroepen. De meerwaarde van het programma is het realiseren van een betere aansluiting op vraag en aanbod van het sport- en beweegaanbod, samenwerken en nieuwe verbindingen leggen tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen.

GiGa in Giessenlanden

Op 7 juli 2016 heeft de raad ingestemd met een nieuwe organisatievorm t.a.v. van de combinatiefuncties. Met als doel de functionarissen te verenigen en ze in dienst treden bij dezelfde werkgever. Op deze manier wordt er een sterkere structuur gecreëerd en is makkelijker om meer verschillende beleidsvelden van dienst te kunnen zijn. Deze nieuwe organisatie structuur valt onder de naam: GIGA (Giessenlanden Inspireert, Giessenlanden Activeert). GiGa zet in om op verschillende gebieden programma’s aan te bieden met een diversiteit aan activiteiten:

  • Buitengewone sportieve en culturele scholen
  • Buitengewone actieve dorpen
  • Buitengewone beweging in de zorg
  • Buitengewone vitale verenigingen

 

Door middel van de activiteiten per programma kan GiGa een bijdrage leveren aan het realiseren van diverse beleidsdoelen op het gebied van volksgezondheid, Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet en kunnen op deze manier ook verbinding leggen tussen verschillende beleidsterreinen (en partijen). Denk hierbij vooral aan gezondheid, preventie, vroeg signalering, activeren, participatie, vitaliteit en leefbaarheid. Met GiGa kunnen we mensen en samenleving activeren door het aanbieden van uitdagende en dynamische activiteiten, die kleine veranderingen omzetten naar langdurende resultaten. In onderstaande afbeelding wordt het nieuwe organisatiemodel schematisch weergegeven.

Doelstelling

Op 7 juli 2016 stemde de raad van de gemeente Giessenlanden in; gelet op de regeling “Brede Impuls Combinatiefuncties” met een nieuwe organisatiemodel voor de combinatiefunctionarissen (genaamd GiGa). Voor de projectperiode 1 september 2016 tot 1 september 2018. Overwegende, dat door de inzet van combinatiefuncties de volgende doelstelling wordt gerealiseerd:

Het creëren van voldoende cultuur-, sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud ter bevordering van gezondheid, participatie, vitaliteit en leefbaarheid in de kernen van Giessenlanden

Visie & ambitie

Bewegen, sport en cultuur is belangrijk voor jong en oud, bevordert de soepelheid van lichaam en geest, voorkomt lichamelijke en mentale klachten en draagt bij aan de lichamelijke en sociale ontwikkeling. Een gezonde en actieve leefstijl draagt eraan bij dat burgers (blijven) meedoen en de regie over hun eigen leven behouden. Cultuur draagt bij aan het welzijn en welbevinden van mensen, houdt mensen actief en verbindt b.v. creativiteit en historie met elkaar. Via sport en cultuur kunnen verbindingen tussen instellingen en tussen mensen tot stand komen en kan de sociale cohesie in buurten worden bevorderd. Lokale verenigingen op het gebied van sport en cultuur zijn essentieel voor een gezonde lokale samenleving.

De sport- en cultuurconsulenten inspireren en activeren. Ze voegen kwaliteit toe aan bestaande activiteiten en initiëren nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden waar nodig.