Landelijk programma ‘Sport en bewegen in de Buurt’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’ (buurtsportcoaches) opengesteld voor alle Nederlandse gemeenten als onderdeel van het programma ‘Sport en bewegen in de Buurt’.  Het richt zich op het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle gewenste doelgroepen. Het moet zorgen voor een betere aansluiting op vraag en aanbod van het sport- en beweegaanbod. Maar ook de samenwerken tussen leggen tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen stimuleren en realiseren.

GiGa in Giessenlanden

Op 7 juli 2016 stemde de raad in met een nieuwe organisatievorm t.a.v. van de combinatiefuncties. Met als doel de functionarissen te verenigen en bij dezelfde werkgever onderbrengen. Dit creëert een sterkere structuur en maakt het makkelijker om binnen meer verschillende beleidsvelden van dienst te kunnen zijn. Deze nieuwe organisatie structuur valt onder de naam: GiGa (Giessenlanden Inspireert, Giessenlanden Activeert). GiGa zet in op het aanbieden van verschillende programma’s met een diversiteit aan activiteiten, zoals:

  • Buitengewone sportieve en culturele scholen
  • Buitengewone actieve dorpen
  • Buitengewone beweging in de zorg
  • Buitengewone vitale verenigingen

GiGa draagt zo bij aan het realiseren van diverse beleidsdoelen op het gebied van volksgezondheid, Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet.  Op deze manier kunnen we ook verbinding leggen tussen verschillende beleidsterreinen (en partijen). Denk hierbij vooral aan gezondheid, preventie, vroeg signalering, activeren, participatie, vitaliteit en leefbaarheid. Met GiGa kunnen we inwoners activeren met uitdagende en dynamische activiteiten, die kleine veranderingen omzetten naar langdurende resultaten.

Doelstelling

Op 7 juli 2016 stemde de raad van de gemeente Giessenlanden in met een nieuwe organisatiemodel voor de combinatiefunctionarissen (genaamd GiGa). De projectperiode liep in eerst instantie van 1 september 2016 tot 1 september 2018 en is later wegens succes verlengd tot 31 december 2020. De doelstelling van het project is:

Het creëren van voldoende cultuur-, sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud ter bevordering van gezondheid, participatie, vitaliteit en leefbaarheid in de kernen van Giessenlanden

Visie & ambitie

Bewegen, sport en cultuur is belangrijk voor jong en oud, bevordert de soepelheid van lichaam en geest, voorkomt lichamelijke en mentale klachten en draagt bij aan de lichamelijke en sociale ontwikkeling. Een gezonde en actieve leefstijl draagt eraan bij dat burgers (blijven) meedoen en de regie over hun eigen leven behouden. Cultuur draagt bij aan het welzijn en welbevinden van mensen, houdt mensen actief en verbindt b.v. creativiteit en historie met elkaar. Via sport en cultuur kunnen verbindingen tussen instellingen en tussen mensen tot stand komen en het bevordert de sociale cohesie in buurten. Lokale verenigingen op het gebied van sport en cultuur zijn essentieel voor een gezonde lokale samenleving.

De sport- en cultuurconsulenten inspireren en activeren. Ze voegen kwaliteit toe aan bestaande activiteiten en initiëren nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden waar nodig.