In Giessenlanden hebben alle basisscholen zich aangesloten bij het project GiGa Giessenlanden. Dit betekent dat wij samen met de scholen aan de slag gaan om het bewegingsonderwijs verder te ontwikkelen. De scholen hebben aangegeven waar hun wensen en behoeften liggen en wij zullen dit de komende tijd verder met hen gaan uitwerken.  Daarnaast zullen wij ons richten op het aanbieden van activiteiten tijdens de pauze’s en na school.

Basisscholen

  • OBS de Klim-Op – Hoornaar
  • OBS Het Tweespan – Giessenburg en Schelluinen
  • CBS De Hoeksteen – Giessenburg
  • OBS De Lingewaard – Arkel
  • OBS Giessen-Oudekerk
  • CBS School met de Bijbel – Noordeloos
  • CBS Samen op Weg – Hoornaar
  • OBS Den Beemd – Hoogblokland
  • CBS De Wegwijzer – Hoogblokland