Cultuureducatie maakt onderwijs levendig en concreet. Het inspireert, activeert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen. Cultuureducatie prikkelt het kritisch denkvermogen en is een onmisbare schakel in de vorming van identiteit. En niet onbelangrijk; het brengt plezier en ontspanning.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

Sinds 2013 is de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Alblasserwaard Vijfheerenlanden – CmK-AV, gehonoreerd. Het doel is de kwaliteit van cultuuronderwijs te verbeteren en te borgen in het primair onderwijs.

In Giessenlanden is muziek een belangrijke vorm van cultuur. Alle scholen zijn zich bewust van de waarde van muziekeducatie en willen hier de komende jaren graag op inzetten. Drie scholen hebben aangegeven mee te willen doen aan de Impuls muziekonderwijs, een onderdeel in het programma van Cultuureducatie met Kwaliteit. De impuls richt zich vooral op de deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten in het geven van muziekonderwijs, d.m.v coaching door vakdocenten in de klas en daarnaast de verbinding te versterken met de muziekverenigingen e.d. in de eigen omgeving, zowel binnen- als buitenschools.

(voor meer informatie over CmK-AV, zie https://www.cultuurkwaliteit.nl)

 

Kijk|Kunst, Kunstgebouw

Bijna alle scholen in Giessenlanden zijn aangesloten bij Kijk|Kunst, tevens een onderdeel van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Kijk|Kunst brengt leerlingen in contact met alle vormen van kunst. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 genieten ieder jaar van een dans-, theater- of muziekvoorstelling. Of van beeldende kunst in de klas. Voor iedere voorstelling of kunstwerk  is er speciaal lesmateriaal ontwikkeld dat zorgt voor verdieping.

(voor meer informatie over het Kunstgebouw en Kijk|Kunst, zie http://www.kunstgebouw.nl/index.php/kijk-kunst)

 

Inspiratiefilm Kunstgebouw “Wat kunst maken doet”:

https://vimeo.com/kunstgebouw/watkunstmakendoet