Het team van GiGa probeert iedereen in de gemeente Giessenlanden te stimuleren tot meer bewegen. Door deze stimulans probeert GiGa een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl en het tegengaan van vereenzaming bij de 55-plussers en mensen met een beperking.

De Beweegcoaches zijn regelmatig te vinden bij De Zes Molens in Hoornaar. Zij zetten de woonzorginstellingen zowel letterlijk als figuurlijk in beweging. Waardoor een positieve bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van leven onder de cliënten van Syndion en De Lange Wei.

De werkzaamheden van de Beweegcoach bestaan onder andere uit:

  1. Voorlichting geven aan cliënten, personeel, vrijwilligers, familie en mantelzorgers over het belang van bewegen en toepassingen in de praktijk.
  2. Ondersteuning bieden aan activiteitenbegeleiders bij het organiseren van beweegactiviteiten.
  3. Organiseren en uitvoeren van extra beweegactiviteiten voor cliënten. Hierbij wordt er regelmatig samenwerking gezocht met de scholen die ook partner zijn van GiGa Giessenlanden!
  4. Bewegen onderdeel maken van het dagelijkse leven van de cliënt.

Natuurlijk zijn de beweegcoaches ook actief in de wijken rondom de woonzorgcentra. Ook daar worden regelmatig (beweeg)activiteiten voor 60-plussers aangeboden. Klik hier voor het seniorenaanbod.
De intentie is om zoveel mogelijk in samenwerking met andere partijen samen te werken en aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Heeft u goede ideeën als het gaat om bewegen voor senioren? Neem dan contact op met de Beweegcoaches senioren:

 

Ike Slob                                                                                Stan de Groot

Ike.slob@gigagiessenlanden.nl                                        Stan.degroot@gigagiessenlanden.nl

06 288 40 820                                                                     06 576 59 344