Al een tijdje bestaat de voetbalkooi in Hoornaar, maar het gaat soms nog wel eens mis met de afspraken. Daar moest verandering in komen vond groep 7 van de Samen op weg. Samen met sportconsulent Ike van GiGa, zijn daaruit 6 pijlers naar voren gekomen om de sportiviteit en het klimaat in de kooi te verbeteren. De gemeente Giessenlanden heeft dit initiatief ondersteund door het bord te ontwerpen en te plaatsen. Deze is op vrijdag 19 mei samen met OBS Klim-op feestelijk onthuld door wethouder van Leeuwen. Met een rake penalty luidde zij de afspraken op een sportieve manier in.